Kontakt - Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim

 

Komenda Powiatowa Policji

w Lidzbarku Warmińskim
ul. Warmińska 8,
11-100 Lidzbark Warmiński    
   

 

Czas pełnienia dyżurów:

Godziny służby i pracy:

7:30 - 15:30

Całodobowy kontakt:

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji:  (89) 767 72 00; Fax:  (89) 767 72 05

 

Sekretariat Komendy Powiatowej Policji:


Telefon: (89) 767 72 11, Fax: (89) 767 72 15
Adres email: komendant@lidzbark-warm.ol.policja.gov.pl
Adres do korespondencji: 11-100 Lidzbark Warmiński ul. Warmińska 8

Adres do  składania skarg i wniosków email:
komendant@lidzbark-warm.ol.policja.gov.pl

 

Kierownictwo:

http://lidzbark-warminski.policja.gov.pl/o10/o-nas/kierownictwo-kpp/1368,Kierownictwo.html

 

Dzielnicowi:

http://lidzbark-warminski.policja.gov.pl/o10/dzielnicowy/kpp-lidzbark-warminski/1364,Zespol-Dzielnicowych.html

 

 


Komisariat Policji w Ornecie

Komendy Powiatowej Policji
w Lidzbarku Warmińskim

ul. Kwiatowa 13, 11-130 Orneta


 

Czas pełnienia dyżurów:

Godziny służby i pracy:

7:30 - 15:30

Całodobowy kontakt:

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim:  (89) 767 72 00; Fax:  (89) 767 72 05

 

Sekretariat Komisariatu Policji


Telefon: (55) 242 71 60, Fax. (55) 242 71 55

Adres do korespondencji: 11-130 Orneta, ul. Kwiatowa 13
Adres email: komendant@lidzbark-warm.ol.policja.gov.pl

 

Kierownictwo:

http://lidzbark-warminski.policja.gov.pl/o10/o-nas/kierownictwo-kp-orneta/1408,KP-Orneta.html

 

Jednostka Nadrzędna:

http://bip.lidzbarkwarminski.kpp.policja.gov.pl/316/kontakt/26552,Komenda-Powiatowa-Policji-w-Lidzbarku-Warminskim.html

 

Dzielnicowi:

http://lidzbark-warminski.policja.gov.pl/o10/dzielnicowy/kp-orneta-zespol-dzieli/1365,Zespol-Dzielnicowych.html