Kontakt - Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim

 

Komenda Powiatowa Policji

w Lidzbarku Warmińskim
ul. Warmińska 8,
11-100 Lidzbark Warmiński       

Telefon alarmowy: 997 

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji:  (89) 767 72 00; Fax:  (89) 767 72 05
    
Sekretariat Komendy Powiatowej Policji: (89) 767 72 11
Adresy do  składania skarg i wniosków:
email:komendant@lidzbark-warm.ol.policja.gov.pl
Adres do korespondencji:
11-100 Lidzbark Warmiński ul. Warmińska 8

 

 


Komisariat Policji w Ornecie

ul. Kwiatowa 13, 11-130 Orneta


Komendy Powiatowej Policji
w Lidzbarku Warmińskim
telefon (55) 242 71 53, fax. (55) 242 71 55