Kierownictwo - Kierownictwo KPP - Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim

Kierownictwo KPP

 

Komendant Powiatowy Policji

 

insp. Tomasz Kamiński
Telefon  (89) 767 72 11
 

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji

mł.insp. Mariusz Kozłowski
Telefon  (89) 767 72 11