KP Orneta - Kierownictwo KP Orneta - Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim

Kierownictwo KP Orneta

 

 Komendant Komisariatu Policji w Ornecie

kom. Tomasz Gładkowski

Telefon (55) 242 71 60

 

 

 Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Ornecie

asp. szt. Sławomir Anuszkiewicz

Telefon (55) 242 71 60