KP Orneta - Kierownictwo KP Orneta - Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim

Kierownictwo KP Orneta

Komendant Komisariatu Policji w Ornecie

kom. Piotr Wojciechowski

Telefon (55) 242 71 60

 

 

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Ornecie

podkom. Tomasz Gładkowski

Telefon (55) 242 71 60