Wojewódzki Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim

Wojewódzki Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym