Zakres działania

INFORMACJA O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM.

Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu lidzbarskiego.

Komendanta Powiatowego Policji w Lidzbarku Warmińskim powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki po uzyskaniu opinii Starosty.

Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim jest szefem wszystkich policjantów Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim.

Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim określa strukturę organizacyjną, zakres zadań i funkcje Komendy (patrz linki w tekście).

Do  zadań Policji należą czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu:
    • rozpoznawania, zapobiegania i szukania przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń;
    • poszukiwania osób ukrywających się przed policją, prokuraturą, sądami oraz
    • poszukiwania osób zaginionych.

Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

Zakres działalności Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim to między innymi:
    • zapewnienie porządku i bezpieczeństwa podczas organizowanych zgromadzeń, protestów, meczy i koncertów,
    • zabezpieczanie śladów i dowodów,
    • układanie programów profilaktycznych,
    • dbanie o bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach,
    • edukowanie dorosłych, dzieci, młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg, jezior i rzek.

Wszystkie informacje o Komendzie Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim znajdziesz na stronie internetowej, stronie BIP (patrz linki w tekście).

Dodatkowe informacje:

Główna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim znajduje się przy ulicy Warmińskiej 8 w Lidzbarku Warmińskim

W Komendzie Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś pokrzywdzonym, świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, to udaj się do najbliższej jednostki Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

 

Film Zakres_dzialan_KPP_w_Lidzbarku_Warminskim.mp4

Pobierz plik Zakres_dzialan_KPP_w_Lidzbarku_Warminskim.mp4 (format mp4 - rozmiar 29.7 MB)

 

Powrót na górę strony