Wydział Kryminalny

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

nadkom. Robert Niewierkiewicz

Tel. 47 73 272 30

Zastępca naczelnika wydziału kryminalnego

asp. Dariusz Sadowski

Tel. 47 73 272 37

 

 

Powrót na górę strony