Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków interesantów przyjmują

w poniedziałki w godzinach 11:00 - 16:00

Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim

mł. insp. Marek Żebrowski

 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

w imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Lidzbarku Warmińskim

Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim

sierż. szt. Beata Szydłowska

 tel. 47 73 272 64    

Komendant Powiatowy Policji wyznaczył w podległej jednostce

Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Marta Popinigo - Zalewska

oraz zastępcę Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Agnieszka Salmanowicz

 tel. 47-732-72-11, e-mail iod.kpp@lidzbark-warm.ol.policja.gov.pl.


Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich: 


Rzecznik Praw Obywatelskich,

Aleja Solidarności 77,

00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00

od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00

telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811

centrala: 0-22 55 17 700

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ul. Chmielna 54/57

80 -748 Gdańsk

sekretariat (+ 48) 58 764 73 02

fax (+ 48) 58 764 73 03

Przyjęcia interesantów:

telefon (+ 48) 58 764 73 06

poniedziałek w godz. 10.00-17.00

wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ul. Jagiellońska 25 pokój 122

40 – 032 Katowice

telefon (+ 48 32) 72 86 800

fax (+ 48 32) 72 86 823

Przyjęcia interesantów:


poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)


ul. Wierzbowa 5

50 - 056 Wrocław

sekretariat (+ 48) 71 34 69 115

fax (+ 48) 71 343 43 25

Przyjęcia interesantów:

telefon (+48) 71 34 69 100

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00

środa w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Linki: strona główna RPO www.rpo.gov.pl

            formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

Powrót na górę strony