Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kierowcy – piesi. Wzajemny szacunek i odpowiedzialność drogą do wspólnego bezpieczeństwa

Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym jest jednym z głównych zadań policjantów lidzbarskiej drogówki. Piesi to grupa osób szczególnie narażona na niebezpieczeństwo. Nie mając żadnej osłony, w zetknięciu z pojazdem są bez szans. By nie dopuścić do zdarzeń z ich udziałem funkcjonariusze obserwują zachowanie kierowców względem pieszych oraz bacznie przyglądają się, czy sami piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.

Bezpieczeństwo na drodze to temat dotyczący nas wszystkich. Już od najmłodszych lat uczymy się między innymi co oznaczają poszczególne kolory na sygnalizatorze, w jakich miejscach możemy przejść na drugą stronę jezdni, gdy nie ma wyznaczonego przejścia dla  pieszych, a także co powinniśmy zrobić zanim wejdziemy na jezdnię.

Jako kierowcy uczymy się z kolei przepisów i prawidłowych zachowań względem pieszych. Każdy kierowca wie, że zbliżając się do wyznaczonego przejścia należy zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość, nie wolno wyprzedzać na przejściu bądź w jego rejonie, czy też omijać pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem, żeby przepuścić pieszego.

Wydawałoby się, że zarówno kierujący, jak i piesi doskonale wiedzą, jak należy zachować się na drodze, żeby nie doszło do wypadku. W praktyce wygląda to niestety inaczej. Zdarza się, że kierowcy nie zatrzymują się przed przejściem, aby przepuścić pieszego, czy też piesi tłumacząc się pośpiechem przechodzą przez jezdnię w miejscu do tego nie przeznaczonym, czy też nie zwracają uwagi na to co się dzieje w ich otoczeniu i  wchodzą na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd. Takie nieodpowiedzialne zachowania na drodze powodują sytuacje, w których narażone jest życie i zdrowie człowieka.

Musimy pamiętać, że prawidłowe zachowanie na drodze, a w szczególności przestrzeganie przepisów zarówno przez kierujących, jak i pieszych ma duży wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Pamiętajmy, że podstawą jest tu wzajemny szacunek i odpowiedzialność na drodze.

bsz

Powrót na górę strony