Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sygnalizowanie awaryjnego postoju pojazdu

Policjanci przypominają w jaki sposób sygnalizować awaryjny postój pojazdu. Wszystko zależy od rodzaju drogi, po której się poruszamy. Przed wyjazdem warto sprawdzić, jakie przepisy obowiązują w tej kwestii.

Zasady sygnalizowania w razie awaryjnego postoju pojazdu:

AUTOSTRADA

- obowiązek sygnalizowania – zawsze

- sposób sygnalizowania:

światła awaryjne ( w przypadku ich braku -światła pozycyjne)

oraz

trójkąt ostrzegawczy – 100 m za pojazdem ( na jezdni lub poboczu analogicznie do miejsca postoju pojazdu)

DROGA EKSPRESOWA

- obowiązek sygnalizowania – zawsze

- sposób sygnalizowania:

światła awaryjne ( w przypadku ich braku -światła pozycyjne)

oraz

trójkąt ostrzegawczy – 100 m za pojazdem ( na jezdni lub poboczu analogicznie do miejsca postoju pojazdu)

POZOSTAŁE DROGI – POZA OBSZAREM ZABUDOWANYM

- obowiązek sygnalizowania

na jezdni – w miejscu, gdzie jest to zabronione

na poboczu- jeżeli pojazd nie jest widoczny z dostatecznej odległości

- sposób sygnalizowania:

światła awaryjne ( w przypadku ich braku -światła pozycyjne)

oraz

trójkąt ostrzegawczy – 30-50 m za pojazdem

POZOSTAŁE DROGI – W OBSZARZE ZABUDOWANYM

- obowiązek sygnalizowania

w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym zatrzymanie jest zabronione

- sposób sygnalizowania:

światła awaryjne ( w przypadku ich braku -światła pozycyjne)

oraz

trójkąt ostrzegawczy – za pojazdem lub na nim na wysokości nie większej niż 1 m

Powrót na górę strony