Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Korytarz życia - dla służb ratowniczych liczy się każda sekunda

Kiedy dojdzie do zdarzenia drogowego, korek może całkowicie zatamować ruch na kilka godzin. Pamiętajmy, że w działaniach służb ratunkowych ogromną rolę odgrywa czas. Mimo, że bezpośrednio nie uczestniczymy w zdarzeniu, możemy przysłużyć się osobom, które czekają na pomoc. Wystarczy, że kierowcy zrobią korytarz życia.

Zgodnie z art. 9 ustawy prawo o ruchu drogowym "uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się". Sprawne utworzenie korytarza życia będzie szczególnie ważne na drogach wielopasmowych, ponieważ dla służb ratowniczych liczy się każda sekunda. Im szybciej kierujący pojazdami zrobią dla nich miejsce, tym większa szansa na uratowanie życia.

Oto kilka zasad, jak utworzyć korytarz życia:

  • Jeśli widzisz, że droga zaczyna się korkować -  zjedź do zewnętrznej krawędzi pasa.
  • Nie czekaj do czasu, aż usłyszysz sygnał karetki-  zjedź od razu.
  • Pozostaw między autami przestrzeń umożliwiającą przejazd dla służb ratunkowych.
  • W przypadku, gdy droga ma kilka pasów w tym samym kierunku, kierowcy na skrajnie  lewym pasie zjeżdżają zawsze - na lewo, kierowcy na pozostałych pasach - na prawo.
  • W ten sposób tworzy się szeroki pas, którym służby ratunkowe mogą dojechać do poszkodowanych i poruszać się w obu kierunkach.

Przepisy zabraniają również pojazdom innym niż uprzywilejowane korzystania z utworzonego korytarza życia. Wyjątkiem są pojazdy zarządców dróg lub pomocy drogowej biorący udział w akcji ratowniczej.

Powrót na górę strony