Aktualności

Lidzbarscy policjanci w kampanii "Twoje światła- Twoje bezpieczeństwo"

„Twoje światła- twoje bezpieczeństwo” – pod takim hasłem w całej Polsce policjanci ruchu drogowego zwracają uwagę na to, jak ważne jest oświetlenie pojazdu. Jesienią i zimą światła aut i małe światełka pieszych - odblaski nabierają szczególnego znaczenia. W ramach kampanii kierujący będą mogli skorzystać w dniach 24 listopada, 1, 8 i 15 grudnia z bezpłatnej kontroli oświetlenia auta na stacjach kontroli pojazdów.

W okresie jesienno- zimowym prawidłowe oświetlenie pojazdów nabiera szczególnego znaczenia. Niesprzyjająca kierowcom i pieszym aura- deszcze, opady śniegu, mgły i bardzo szybko zapadający zmrok ograniczają widoczność. W takich warunkach niebagatelną rolę odgrywa oświetlenie pojazdu. Prawidłowe działanie świateł ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu. Zasięg pola oświetlonego przez reflektory, zwłaszcza przy użyciu świateł mijania determinuje ich stan techniczny oraz właściwe ustawienie ich wysokości, prawidłowy rozkład granicy światła i cienia, a także natężenie emitowanego światła. Każda usterka może skutkować niedostatecznym oświetleniem drogi.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego to suma wielu składników. Na drogach przecinają się ścieżki użytkowników aut i pieszych. Infrastruktura drogowa, warunki atmosferyczne, stan psychofizyczny użytkowników ruchu drogowego, stan techniczny pojazdów, stosowanie się do przepisów ruchu wpływają na sytuację na drodze. Warto więc dołożyć wszelkich starań, by na drogach było bezpiecznie.

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wraz ze wszystkimi komendami wojewódzkimi policji przy współpracy Instytutu Transportu Samochodowego, Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, operatora komunikatora Yanosik oraz blisko dwustu stacji diagnostycznych na terenie całego kraju rozpoczęło kampanię pod hasłem „Twoje światła- Twoje bezpieczeństwo”. Głównym celem tej inicjatywy jest promowanie zasady „ widzieć i być widocznym” oraz zwrócenie uwagi na występujące w okresie jesienno- zimowym zagrożenia, które niesie za sobą niesprawne lub nieprawidłowe oświetlenie pojazdu.

Podczas kampanii na wybranych stacjach diagnostycznych kierowcy będą mogli skorzystać z bezpłatnej kontroli i regulacji oświetlenia pojazdu.

W dniach 24 listopada, 1,8 i 15 grudnia na stacjach diagnostycznych zrzeszonych przez partnerów kampanii, kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić światła swojego auta. W powiecie lidzbarskim są cztery takie punkty :

  • Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Grzegorz Kabała Lidzbark Warmiński ul. Olsztyńska 6a

  • Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Kogowski Auto Centrum Orneta ul. Gdańska 23

  • Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Krzysztof Deluga  Lidzbark Warmiński ul. Dąbrowskiego 17B

  • Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Krzysztof Deluga  Lidzbark Warmiński ul. Wiejska 93

Warto przypomnieć kierowcom, że w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia znaleźć można wszystkie dane techniczne dotyczące oświetlenia pojazdów. Policjanci będą zwracać uwagę na pojazdy z niesprawnym lub niezgodnym z warunkami technicznymi oświetleniem oraz wyciągać konsekwencje przewidziane prawem. Jeśli oświetlenie pojazdu nie odpowiada warunkom technicznym policjant zatrzyma dowód rejestracyjny i skieruje auto na dodatkowe badania techniczne.

Obowiązkiem kierowcy jest zadbać o właściwe oświetlenie pojazdu. Obowiązkiem pieszego jest zadbać o własną widoczność. Dobre i sprawne oświetlenie pojazdu oraz pieszy wyposażony w elementy odblaskowe przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa.

Powrót na górę strony