Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie pracy policjantów w 2022 roku

W lidzbarskiej komendzie odbyła się uroczysta odprawa służbowa. W obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasza Klimka zostały przedstawione efekty pracy funkcjonariuszy i pracowników w Komendzie Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim w 2022 roku.

W środę (25.01.2023 r.) w Komendzie Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim odbyła się odprawa roczna, podsumowująca pracę lidzbarskich funkcjonariuszy. Odprawę przeprowadził insp. Przemysław Polechoński Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim. Udział w niej wzięli również funkcjonariusze kadry kierowniczej lidzbarskiej komendy, oraz zaproszeni do udziału w odprawie goście m. in. Jan Harhaj Starosta Powiatu Lidzbarskiego, Jacek Wiśniowski Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego i Andrzej Krzywiel Prokurator Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim, a także inni przedstawiciele władz samorządowych, policjanci i pracownicy cywilni lidzbarskiej Policji.

Jako pierwszy zabrał głos gospodarz spotkania insp. Przemysław Polechoński Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim. W swoim wystąpieniu szczegółowo omówił efekty całorocznej pracy funkcjonariuszy i pracowników w 2022 roku. Podziękował także przedstawicielom samorządu lokalnego za pomoc i współpracę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. Do największych osiągnięć minionego roku należy zaliczyć zmniejszenie ilości wypadków drogowych, kolizji oraz zmniejszenie ilości osób rannych, a także zrealizowanie aż 13 programów profilaktycznych. W roku 2022 w Komendzie Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim osiągnięto wysoką wykrywalności w podstawowych kategoriach przestępstw kryminalnych, a uzyskane wyniki są w większości zbliżone do średnich wojewódzkich. Współpraca z przedstawicielami władz samorządowych umożliwiła zakup nowego, oznakowanego pojazdu służbowego marki Kia Sportage. Lidzbarscy policjanci w minionym roku zyskali również dwa nowoczesne motocykle BMW RT.

Następnie w imieniu władz samorządowych głos zabrał Jan Harhaj Starosta Powiatu Lidzbarskiego, który pogratulował policjantom osiągniętych w 2022 roku wyników oraz podziękował za współpracę. Do gratulacji i podziękowań przyłączył się także Andrzej Krzywiel Prokurator Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim.

Na zakończenie głos zabrał nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, który podsumował miniony rok i efekty pracy policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim. Podziękował insp. Przemysławowi Polechońskiemu za wzorowe kierowanie jednostką i współpracę z podwładnymi.

(bsz)

  • nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie podczas przemowy
    nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie podczas przemowy
  • insp. Przemysław Polechoński Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim prowadzący odprawę roczną
    insp. Przemysław Polechoński Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim prowadzący odprawę roczną
  • Jan Harhaj Starosta Powiatu Lidzbarskiego podczas przemowy
    Jan Harhaj Starosta Powiatu Lidzbarskiego podczas przemowy
Powrót na górę strony