WK - Wydział Kryminalny - Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim

Wydział Kryminalny

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

asp.sztab. Wojciech Kmieć

Tel. (89) 767 72 30


ZastępcA Naczelnika Wydziału Kryminalnego

kom. Robert Niewierkiewicz

Tel. (89) 767 72 37