WK - Wydział Kryminalny - Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim

Wydział Kryminalny

p.o. Naczelnika Wydziału Kryminalnego

asp.sztab. Wojciech Kmieć

Tel. (89) 767 72 30


P.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego

kom. Robert Niewierkiewicz

Tel. (89) 767 72 37