WK - Wydział Kryminalny - Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim

Wydział Kryminalny

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

nadkom. Robert Niewierkiewicz

Tel. 47 73 272 30

Zastępca naczelnika wydziału kryminalnego

asp.szt. Marek Malewicz

Tel. 47 73 272 37

 

 

Powrót na górę strony