WK - Wydział Kryminalny - Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim

Wydział Kryminalny

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

nadkom. Robert Niewierkiewicz

Tel. (89) 767 72 30

Zastępca naczelnika wydziału kryminalnego

asp.szt. Marek Malewicz

Tel. (89) 767 72 37