Policjanci promują bezpieczeństwo - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci promują bezpieczeństwo

Ornecki profilaktyk sierż. szt. Marcin Bodnar Aktywnie spędził czas z dziećmi z półkolonii w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ornecie. Rozmawiał o bezpieczeństwie w ruchu drogowym a także zasadach zachowania się nad wodą oraz w szkole.

Wczoraj (tj.19.08.2020 r.) Ornecki profilaktyk sierż. szt. Marcin Bodnar aktywnie spędził dzień z dziećmi z półkolonii w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ornecie. Wraz z dziećmi uczestniczył w grach i zabawach. 
Policjant omówili działania skierowane do odpowiednich grup wiekowych, dla starszych: 

 - Bezpieczna Droga do Szkoły

– Na drodze patrz i słuchaj (omówiono zagrożenia związane m.in.  z nieostrożnym wejściem na przejście, w tym bezpośrednio przed jadący pojazd, korzystaniem z telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię)  

- Jednośladem bezpiecznie do celu (promowanie bezpiecznych zachowań, korzystanie z elementów odblaskowych oraz używanie kasków przez rowerzystów)

- Dla każdego jest miejsce na drodze (kształtowanie właściwych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego z uwzględnieniem części drogi przeznaczonej dla danej grupy np. drogi dla rowerów, chodnika, pobocza, właściwej strony jezdni, pasa ruchu)

- Omówiono temat dopalaczy, narkotyków, kampania „Narkotyki i Dopalacze Zabijają- Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”, cyberprzemoc oraz omówiono możliwości Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz promowali zawód policjanta.

Wśród najmłodszych: uczniów klas pierwszych i w przedszkolach omówiono:

- Jak bezpiecznie zachować podczas zabaw na podwórku, w domu, w drodze do szkoły, jak zachować się w sytuacji ataku agresywnego zwierzęcia. 

Dzieci otrzymały upominki związane z bezpieczną wodą.

Powrót na górę strony