Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Promowali zawód policjanta wśród lidzbarskich uczniów

Policjanci w Lidzbarku Warmińskim podczas dni otwartych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych spotkali się z uczniami w celu doskonalenia umiejętności sprawnościowych młodzieży, która wiąże swą przyszłość z policją. Funkcjonariusze sprawdzali na specjalnie przygotowanych torach przeszkód prawidłowe wykonanie zadań sprawnościowych. Pokonanie toru przeszkód jest jednym z elementów postępowania kwalifikacyjnego.

Wczoraj (06.06.18) podczas dni otwartych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim odbyło się spotkanie z młodzieżą szkolną. Uczniowie zainteresowani wstąpieniem do służby chcący przygotować się do testu sprawności fizycznej mieli możliwość przystąpienia do próby pokonania elementów toru przeszkód. Takie spotkanie daje możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i sprawności oraz uzyskania wiedzy jak technicznie pokonywać przeszkody, aby zrobić to sprawie, szybko i zmieścić się w założonym czasie.

Jednym z etapów, który czeka kandydatów do służby w policji jest test sprawności fizycznej. - Polega on na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w określonym czasie. Wyniki zostają przeliczone w systemie punktowym. Test zostaje zaliczony, jeśli kandydat uzyska czas określony jako minimalny do jego zaliczenia, wynoszący minimum 1 min. 41 sekund. Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

 

 

Ładowanie odtwarzacza...