Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odbyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu mapy zagrożeń bezpieczeństwa

Wczoraj w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim odbyły się konsultacje społeczne dotyczące powiatowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa zorganizowane przez lidzbarskich policjantów. To narzędzie służące do rzetelnego komunikowania lokalnej społeczności o skali zidentyfikowanych zagrożeń przez instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie powiatu lidzbarskiego.

Konsultacje społeczne przeprowadził insp. Tomasz Kamiński Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim. Insp. Kamiński zwrócił szczególną uwagę na skalę i rodzaj zagrożeń, które mogą pojawić się na terenie powiatu lidzbarskiego. Przede wszystkim mogą być to oszustwa na wnuczka, kradzieże, kradzieże z włamaniem i rozboje oraz zdarzenia w ruchu drogowym. Wspólnie uczestnikami konsultacji określono formy współpracy jak szybko reagować na pojawiające się zagrożenia oraz jak nie dopuścić do natężenia tych , które już wystąpiły.
Rzetelne zebranie informacji dotyczących zagrożeń wymaga stworzenia odpowiednich metod i narzędzi. W tym celu policjanci tworzą „mapę zagrożeń bezpieczeństwa”. Takie rozwiązanie pozwala na zarządzanie bezpieczeństwem publicznym przy współudziale lokalnej społeczności i instytucji funkcjonujących na terenie powiatu lidzbarskiego.

Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim zaprasza wszystkich mieszkańców na kolejne terminy konsultacji społecznych zgodnie z poniżej przedstawionym wykresem.

LP.TERMIN    MIEJSCE

1. 08 luty 2016 r. godz. 13:00 Urząd Gminy w Lubominie
2. 12 luty 2016 r. godz. 13:00 Urząd Miasta i Gminy w Ornecie
3. 16 luty 2016 r. godz. 11:00 Lidzbarski Dom Kultury w Lidzbarku Warmińskim
4. 18 luty 2016 r. godz. 10:00 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku

  • insp. Kamiński podczas prezentacji
  • konsultacje społeczne Lidzbark Warmiński