Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego - Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego    

 

podinsp. dr Jolanta Wójcik

Telefon (89) 767 72 40

ZastępcA Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

st. asp. Łukasz Hrycyna

Telefon (89) 767 72 42
         

 

specjalista Zespołu Prewencji

podkom. Bartek Matuszyk

Telefon (89) 767 72 55

 

referent Zespołu Prewencji

st. sierż. Łukasz Czerniewski

Telefon (89) 767 72 26

 

ASYSTENT Zespołu Prewencji

 

st.sierż.  Katarzyna Chomej

Telefon (89) 767 72 26