Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uczcili pamięć poległych żołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej

Każdego roku w listopadzie obchodzone są Dni Pamięci żołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej poległych na frontach wszystkich wojen i konfliktów zbrojnych. W powiecie lidzbarskim uroczystość ta odbyła się na Cmentarzu Wojennym z Okresu I Wojny Światowej w Markajmach. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządów, służb mundurowych, kombatanci, weterani, mieszkańcy miasta oraz młodzież lidzbarskich szkół.

Dzień Pamięci to święto obchodzone w krajach Brytyjskiej Wspólnoty Narodów oraz we Francji, upamiętniające podpisanie rozejmu kończącego I Wojnę Światową. Dzień ten nazywany jest także Dniem Maku z uwagi na zwyczaj noszenia w tym dniu sztucznych maków przypiętych do ubrania na znak pamięci.

Wczoraj (07.11.19) na Cmentarzu Wojennym z Okresu I Wojny Światowej w Markajmach odbyła się uroczystość upamiętniająca poległych żołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej.

Przedstawiciel wojsk brytyjskich stacjonujących w Orzyszu podkreślił „My jako Narody Wspólnoty, spotykamy się tutaj z naszymi polskimi przyjaciółmi , aby chwalić Boga i wspomnieć przed Jego obliczem wszystkich, którzy polegli za wolność, sprawiedliwość i pokój, modlić się za tych, którzy przeżyli, okaleczeni na ciele i umyśle oraz ślubować poświęcenie potrzebne do pokonania wszystkiego, co jest przeciwne Bogu i Jego woli”.

Na uroczystość przybył także Brytyjski Attache Obrony w Polsce Pułkownik Dominic Morgan, który w kilku słowach przypomniał, że „spotykamy się, by pamiętać i wspominać wszystkich żołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej, którzy oddali życie na morzu, lądzie i powietrzu w czasie I i II Wojny Światowej, ale też wspominamy odważnych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, którzy walczyli i umierali na swojej ojczystej ziemi oraz za granicą u boku towarzyszy broni z państw Wspólnoty Brytyjskiej.

Po odmówieniu modlitwy ekumenicznej poszczególne delegacje, w której wziął udział m.in. podinsp. Piotr Koszczał Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim złożyły pod Krzyżem Ofiary – pomnikiem poświęconym żołnierzom brytyjskim –wiązanki kwiatów i  znicze.

Oficjalne oddanie Kwatery Wspólnoty Brytyjskiej znajdującej się na Cmentarzu Wojennym z Okresu I Wojny Światowej w Markajmach odbyło się 16 maja 2014 r. Jest ona ostatnia kwatera spośród wszystkich Cmentarzy Wojennych Wspólnoty Brytyjskiej w Polsce. Znajdują się na niej symboliczne mogiły 39 żołnierzy, którzy ponieśli śmierć podczas I Wojny Światowej i pierwotnie zostali pochowani w nieznanych grobach w obrębie Cmentarza w Markajmach.

Powrót na górę strony