Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przypominamy o obowiązku odśnieżania dachów

Lidzbarscy policjanci apelują do właścicieli, zarządców i administratorów o stałe monitorowanie stanu dachów na użytkowanych obiektach i niezwłoczne usuwanie zalegającego śniegu. Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu musi liczyć się z konsekwencjami, a nawet z wprowadzeniem natychmiastowego zakazu użytkowania obiektu.Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty wielkopowierzchniowe, m.in. markety, hale, obiekty sportowe a także magazyny.

W ostatnich dniach nasiliły się opady białego puchu. Na wielu dachach zalega warstwa śniegu. Policjanci przypominają o konieczności usunięcia zalegającego na dachach śniegu. Obowiązek ten ciąży na właścicielach, zarządcach i administratorach budynków. Poza odśnieżeniem dachu należy również usunąć śnieg i lód z rynien, balkonów i innych elementów budowli - wszędzie tam, gdzie może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i samego budynku. Śnieg w dużej ilości staje się bardzo ciężki, szczególnie gdy zaczyna się rozpuszczać. Aby zapobiec tragedii musimy pamiętać o jego regularnym usuwaniu.

Nie mniejszym zagrożeniem jest także pozostawienie zaśnieżonych chodników, szczególnie w pobliżu ruchliwych ciągów komunikacyjnych.

Niedopełnienie obowiązku odśnieżania dachów i chodników i zapewnienia tym samym bezpieczeństwa wielu osobom zgodnie z art. 91a Prawa budowlanego jest zagrożone karami. Policjanci z lidzbarskiej komendy w najbliższych dniach będą prowadzili kontrole przestrzegania tego obowiązku. Szczególny apel związany z odśnieżaniem kierujemy do zarządców sklepów wielkopowierzchniowych, hal, obiektów sportowych a także magazynów. Taki zgromadzony ciężki śnieg może zagrażać stabilności konstrukcji budowli a w konsekwencji znajdującym się w środku ludziom.