Pamiętajmy o odblaskach! - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pamiętajmy o odblaskach!

Jesień, zmiana aury i szybko zapadający zmrok powodują pogorszenie się warunków drogowych. Ograniczona widoczność ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, zwłaszcza pieszych i rowerzystów. Policjanci apelują o rozwagę i używanie elementów odblaskowych. Zadbajmy bezpieczeństwo, zwłaszcza dzieci – bądźmy widoczni na drodze !

Coraz wcześniej zapadający zmrok i pogarszające się warunki drogowe mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Ze względu na ograniczoną widoczność najbardziej narażeni na udział w zdarzeniach drogowych są niechronieni uczestnicy ruchu, czyli piesi i rowerzyści. Policja przypomina, że znowelizowana ustawa prawo o ruchu drogowym nakłada na pieszych poruszających się drogą poza obszarem zabudowanym obowiązek noszenia elementów odblaskowych w miejscu widocznym dla innych uczestników ruchu. Nie traktujmy jednak tego obowiązku jedynie jako kolejnego przepisu, do którego należy się stosować. Używanie odblasków w warunkach ograniczonej widoczności ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pieszych, ponieważ pozwala kierującemu pojazdem dostrzec taką osobę z dużej odległości i bezpiecznie ją ominąć. Policja zachęca też do korzystania z elementów odblaskowych również na terenie miasta. Policjanci podkreślają, że odblask umieszczony na ubraniu, czy torebce znacząco podnosi widoczność pieszego, co wpływa bezpośrednio na jego bezpieczeństwo.

To samo dotyczy rowerzystów, którzy wyjeżdżają na drogi bez oświetlenia, a tym samym stwarzają zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla innych użytkowników dróg. Kierowca widzi bowiem nieoświetlonego rowerzystę lub pieszego dopiero, kiedy jego sylwetka pojawia się w zasięgu świateł samochodu.

Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. Zaleca się by odblaski umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców.