Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne niewybuchy z czasów II wojny światowej

Lidzbarscy policjanci otrzymali dwa zgłoszenia o znalezieniu niewybuchów. Pociski z czasów II wojny światowej zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy. O fakcie znalezienia pocisków powiadomiono saperów z Jednostki Wojskowej w Lidzbarku Warmińskim, którzy zabrali znaleziska celem ich zneutralizowania.

Wczoraj (05.11.18) oficer dyżurny lidzbarskiej komendy przyjął zgłoszenie o odnalezieniu niewybuchu w okolicach Wojciechowa przy rzece Pasłęka. Na miejsce został skierowany patrol wraz z policjantem z rozpoznania minersko – pirotechnicznego. Jak się okazało mieszkaniec powiatu spacerując po lesie natknął się na niewybuch. O swoim spostrzeżeniu powiadomił Policję. Policyjny pirotechnik potwierdził, że znalezisko to granat moździeżowy pochodzący z czasów II wojny światowej.

Kilka minut później dyżurny przyjął kolejne zgłoszenie, tym razem mieszkanka Nowej Wsi Wielkiej poinformowała, że na terenie jej gospodarstwa znajdują się dwa przedmioty najprawdopodobniej przypominające pociski. Tak jak w poprzednim przypadku policyjny pirotechnik potwierdził, że niebezpieczne znaleziska to 2 granaty moździeżowe o długości 30 cm. pochodzące z czasów II wojny światowej.

Mundurowi zabezpieczyli miejsca odnalezionych niewybuchów do czasu przyjazdu saperów z Jednostki Wojskowej w Lidzbarku Warmińskim, którzy zabrali znalezisko celem jego zneutralizowania.

Przypominamy!!!

Materiały wybuchowe stosowane w technice wojskowej w praktyce są całkowicie odporne na działanie warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowują swe właściwości wybuchowe. Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów dotykać, podnosić, odkopywać, przenosić, a także wrzucać ich do ognia, ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy. W przypadku znalezienia jakichkolwiek przedmiotów przypominających niewybuchy trzeba zachować szczególne środki ostrożności. Miejsce takiego znaleziska należy w sposób wyraźny oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i niezwłocznie poinformować o niewybuchu Policję bądź inne służby.