Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjne działania "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego"

Dziś od rana lidzbarscy policjanci ruchu drogowego prowadzą działania kontrolno-prewencyjne „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Mają one na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

Policyjne działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” na terenie powiatu lidzbarskiego rozpoczęły się dziś (11.10.18) o godzinie 6:00. Podczas akcji  nadzorem objęte zostaną miejsca, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych. To m.in. przejścia przez ruchliwe jezdnie lub przejścia dla pieszych, na których doszło do potrąceń pieszych. Mundurowi będą również zwracać szczególną uwagę na kierujących, którzy podczas manewru skrętu w drogę poprzeczną często nie ustępują pierwszeństwa pieszym chcącym przejść na drugą stronę jezdni.

Funkcjonariusze przypominają także o zagrożeniach związanych z prowadzeniem rozmowy przez telefon czy słuchaniem głośnej muzyki w słuchawkach podczas przechodzenia przez jezdnię. Takie zachowanie zaburza odbieranie bodźców, które zawczasu mogą sygnalizować bliskość samochodu. Powinni o tym pamiętać również biegacze.

Do dużej grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego zaliczają się też rowerzyści. Do większości wypadków, w których poszkodowani są kierujący jednośladami przyczyniają się kierujący samochodami osobowymi. W znacznej mierze wypadki te powstają z powodu nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowego wyprzedzania. Natomiast do zdarzeń, których rowerzyści są sprawcami dochodzi głównie na skutek nieustąpienia pierwszeństwa innym kierującym oraz podczas nieprawidłowo wykonywanego manewru skrętu.

Korzystając z roweru należy pamiętać o obowiązujących zasadach ruchu drogowego. Ważne jest, aby rowerzyści nie przejeżdżali tylko przeprowadzali rowery przez przejścia dla pieszych, pamiętali o sygnalizowaniu skrętu ręką, a gdy tylko jest to możliwe, korzystali z  dróg dla rowerów. Na drogach tych w większości obowiązują takie same reguły jak na jezdni, tzn. należy poruszać się prawą stroną z bezpieczną prędkością, i pamiętać, że pieszy ma pierwszeństwo na przejściu.