Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kierowco noga z gazu! Dziś na drogach powiatu lidzbarskiego działania „Prędkość”

Dzisiaj od wczesnych godzin porannych na terenie powiatu lidzbarskiego trwa policyjna akcja „Prędkość”. Policjanci kontrolują, czy kierujący stosują się do ograniczeń prędkości, czy są trzeźwi, czy stosują pasy bezpieczeństwa i urządzenia do bezpiecznego przewożenia dzieci.

Głównym celem prowadzonych przez policjantów działań na terenie naszego powiatu jest zapobieganie wypadkom i kolizjom drogowym przez egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości i innych przepisów ruchu drogowego.

W trakcie akcji policjanci szczególną uwagę zwracają na te kategorie wykroczeń i przestępstw drogowych, które są głównymi przyczynami zdarzeń drogowych. Nadmierna prędkość, kierowanie pod wpływem alkoholu, nieprawidłowo wykonywane manewry – to najpoważniejsze przewinienia kierowców.

Większa prędkość jazdy to:

  • gorsza obserwacja drogi,

  • zawężenie pola widzenia,

  • zbyt późne zauważenie przeszkody (stojącego pojazdy, pieszego, wyrwy w nawierzchni drogi, itp.),

  • mniej czasu na reakcję,

  • podejmowanie szybko niewłaściwych decyzji o wykonaniu manewrów, np. wyprzedzania, skrętu, itp.

  • wydłużenie drogi hamowania i drogi zatrzymania.