Międzynarodowy Dzień Mediacji - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowy Dzień Mediacji

18 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji. Z tej okazji w całej Polsce organizowane są konferencje, seminaria, szkolenia i dyżury mediatorów. Podczas spotkań będzie można dowiedzieć się czym jest mediacja oraz jak można za jej pomocą rozwiązywać spory. Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim włącza się w akcję. Dlatego od 15 do 19 października w komendzie przy ul. Warmińskiej 8 dyżur telefoniczny będzie pełnić policjant wydziału kryminalnego.

Już po raz dziewiąty w Polsce obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mediacji. Koncepcja tegorocznych obchodów opiera się przede wszystkim na włączeniu środowisk lokalnych do działań prowadzonych przez prezesów sądów i sędziów, koordynatorów ds. mediacji w sądach powszechnych, oraz na współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, praktykami wymiaru sprawiedliwości i Ministerstwem Sprawiedliwości. W dniach 15 -19 października na terenie całego kraju organizowane będą spotkania informujące o tym sposobie rozwiązywania konfliktów i sporów. Poniżej znajdziecie Państwo kilka odpowiedzi na pytania związane z mediacją oraz wykaz dyżurów specjalistów.

Czym jest mediacja?
Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.
Cel mediacji?
Celem mediacji jest naprawa wyrządzonej szkody czyli sprawiedliwość naprawcza. Jej zadaniem jest więc materialne lub moralne zadośćuczynienie pokrzywdzonemu. Daje to możliwość ustalenia satysfakcjonującego rozwiązania sprawy, zminimalizowania napięcia towarzyszącemu spotkaniu ze sprawcą dopiero na sali sądowej. Mediacja daje również możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania np. Dlaczego to ja zostałem ofiarą przestępstwa lub jakie były motywy jego popełnienia?

Jakie są korzyści płynące z mediacji?
Korzyści z wybrania mediacji, a nie tradycyjnej drogi sądowej to: szybkość postępowania, niskie koszty, poufność procesu, autonomiczność, satysfakcja dla obu stron konfliktu oraz minimalizacja strat emocjonalnych.
Do kogo kierowany jest dyżur mediatora? Dyżur mediatora skierowany jest szczególnie do osób zarówno poszkodowanych przestępstwem, jak i jego sprawcy oraz osób będących w konflikcie z inną osobą niezależnie od jego podłoża. Mediator udzieli wyczerpujących odpowiedzi na temat wymiernych korzyści płynących z udziału w mediacji przez każdą ze stron konfliktu.
Przyjdź i dowiedz się więcej, skorzystaj ze spotkania z mediatorem i sprawdź, co można zrobić w Twojej sprawie!!!

Przez cały najbliższy tydzień mediacji m.in. w sądach, prokuraturach, siedzibach organizacji pozarządowych, w jednostkach Policji dyżurować będą mediatorzy, którzy wszystkim zainteresowanym udzielać będą bezpłatnych porad oraz niezbędnych informacji o mediacji.
Szczegóły obchodów Tygodnia Mediacji, w tym listę dyżurów, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
W Komendzie Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim w dniach 15-19 października w godzinach 07:30 – 15:30 dyżur telefoniczny pod nr telefonu 89 767 72 62 będzie pełnić asp. szt. Marcin Michalski. Policjant w ramach swoich kompetencji udzieli zainteresowanym niezbędnych informacji.