Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne patrole rowerowe na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego

Wczoraj rozpoczęły się wspólne patrole rowerowe funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji na terenie miasta Lidzbark Warmiński. Korzystając z dwóch kółek można szybciej i sprawniej dotrzeć w miejsca, gdzie nie dojedziemy samochodem. Dzięki takiemu rozwiązaniu, w krótkim czasie można duża ilość miejsc zagrożonych.

Mieszkańcy Lidzbarka Warmińskiego już mogą spotkać patrole rowerowe składające się z policjantów oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim . Mundurowi na jednośladach pojawiają się przede wszystkim na bulwarze, deptaku , dolinie Symsarny, na terenach ogródków działkowych, ale także w parkach, na uliczkach osiedlowych i terenach rekreacyjnych. Spotkać ich będzie można przede wszystkim w miejscach trudno dostępnych dla radiowozu. 


Patrole rowerowe pozwalają mundurowym objąć nadzorem większy teren, mogą częściej pojawiać się w niebezpiecznych rejonach oraz wjechać w miejsca niedostępne dla samochodu.


Policjanci na jednośladach swoją obecnością oddziałują prewencyjnie, ale też podejmują interwencje wobec osób łamiących prawo. Stróże prawa główną uwagę koncentrują na osobach pijących alkohol w miejscach do tego nieprzeznaczonych, zaśmiecających tereny zielone, czy parkujących w miejscach niedozwolonych i niszczących infrastrukturę służącą do rekreacji.

Ten niecodzienny sposób pełnienia służby umożliwia mieszkańcom bezpośredni dostęp do policjanta. Osoby zainteresowane mogą podejść i poprosić o pomoc czy interwencję w różnych sprawach lub przekazać swoje sugestie dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa w danym rejonie miasta. A policjanci, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba - mogą szybko i sprawnie dotrzeć w najdalsze zakamarki Lidzbarka Warmińskiego.