Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Razem bezpieczniej – półkolonie z orneckimi policjantami

Policjanci z orneckiego komisariatu w ramach ogólnopolskiej kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo...nad wodą” oraz akcji „Bezpieczne Wakacje 2018” spotkali się z uczestnikami letnich półkolonii. Podczas spotkania funkcjonariusze rozmawiali z dziećmi o najpoważniejszych zagrożeniach związanych z wakacjami oraz o tym, jak ich unikać.

W trakcie spotkania, które odbyło się w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ornecie prowadzący sierż. szt. Łukasz Machowicz i post. Anna Wolanin przestrzegali uczestników przed niebezpieczeństwami, jakie czyhają na nieroztropnych pieszych uczestników ruchu drogowego, brawurowych rowerzystów, czy nieodpowiedzialnych „pływaków”.

Policjanci omówili dzieciom zagrożenia, jakie na nich mogą czekać podczas spędzania wolnego czasu w domu, na placach zabaw oraz nad wodą. Mundurowi przypominali i podkreślali, że kąpiemy się tylko w miejscach odpowiednio zorganizowanych i oznakowanych oraz zawsze stosujemy się do regulaminu kąpieliska i poleceń ratowników.

Prowadzący omówili z dziećmi także zasady postępowania w przypadku zagubienia się w nieznanym miejscu czy odłączenia od grupy kolonijnej,Mundurowi przypomnieli także zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Funkcjonariusz zwracali również uwagę na potrzebę zachowania ostrożności w przypadku zawierania nowych znajomości oraz w kontaktach z osobami obcymi. Tym, którzy wolny czas spędzać będą przy komputerze przypomniano o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu.

Podczas wizyty dzieci dowiedziały się także na czym polega praca policjanta i uczestniczyły w scenkach, gdzie mogły się wcielić w rolę „policjanta” i „złodzieja”. W ten sposób dowiedziały się w praktyce do czego służą policjantowi podczas pracy kajdanki czy tonfa.

Spotkanie odbyło się w ramach ogólnopolskiej kampanii „Bezpieczne Wakacje 2018” i „Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą”, których patronatem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.