Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Bezpieczny Senior w powiecie lidzbarskim” - policyjna debata ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku

O granicy zaufania do drugiego człowieka, metodach działania oszustów, zasadach bezpieczeństwa na drodze – o tym ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozmawiali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim i Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów.

Ustawowym zadaniem policji jest między innymi podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania popełnianiu przestępstw. Dlatego policjanci z lidzbarskiej komendy stale organizują, czy przyjmują zaproszenia, na spotkania, w trakcie których omawiają zagadnienia ważne dla danych grup społecznych. Okazją do przekazania ostrzegawczych informacji m.in. na temat bezpiecznych zachowań na drodze, jak nie stać się ofiarą przestępstw, a szczególnie oszustw, przypomnienia, że sprawcy wykorzystują więzi rodzinne, dobroć i łatwowierność pokrzywdzonych, by wyłudzić od nich posiadane oszczędności była zorganizowana debata pn: „Bezpieczny Senior w powiecie lidzbarskim”.

W spotkaniu, które odbyło się w sali Lidzbarskiego Domu Kultury wzięli udział licznie przybyli studenci miejscowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  Debatę prowadzili Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego nadkom. Jolanta Wójcik oraz lidzbarski profilaktyk sierż. szt. Łukasz Czerniewski. Na zaproszenie policjantów odpowiedział też Powiatowy Rzecznik Konsumentów p. Waldemar Żbikowski, który udzielił zebranym uczestnikom informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

Policyjni prelegenci poruszyli problematykę dotyczącą sposobów i metod działania w wyłudzaniu pieniędzy. Seniorzy dowiedzieli się jakimi metodami najczęściej posługują się oszuści i jak mają uchronić się przed utratą pieniędzy. Prowadzący podkreślili, że osoby o nieuczciwych zamiarach potrafią podszywać się pod przedstawicieli różnych instytucji publicznych, urzędów, a nawet policjantów. Dlatego tak ważne jest, aby seniorzy byli czujni i potrafili w odpowiedni sposób zareagować na sytuacje, gdzie mogą stać się ofiarą osób nieuczciwych czy złodziei. Policjanci poruszyli też tematykę związaną z bezpieczeństwem w ruchu drogowym i jego podstawowymi zasadami.

Na spotkaniu z seniorami poruszano tematy związane z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacją Moja Komenda. Jak wynika z zebranych w trakcie debaty opinii i prowadzonej dyskusji zaprezentowana tematyka wzbudziła duże zainteresowanie, zwłaszcza w zakresie praktycznej strony nanoszenia zagrożeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

W trakcie spotkania był też czas na otwartą dyskusję, podczas której uczestnicy zadawali prowadzącym różnego rodzaju pytania. Wątpliwości oraz zebrane opinie i komentarze świadczą o potrzebie organizowania tego typu spotkań i będą one cennym materiałem informacyjnym przy planowaniu kolejnych działań.

Obecni, pozytywnie ocenili dotychczasową współpracę z policją oraz zaangażowanie lidzbarskich funkcjonariuszy w zapewnienie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy. Na zakończenie uczestnicy wypełnili specjalnie przygotowane przez policjantów ankiety podsumowujące przedsięwzięcie. Mundurowi dziękują wszystkim za udział w debacie.

 

Ładowanie odtwarzacza...